Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Koła Wędkarskiego 134 OM PZW w Łodzi

W dniu 18 stycznia 2020 odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Koła Wędkarskiego nr 134 w Łodzi. Walne Zgromadzenie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10:15
Zgromadzenie otworzył Prezes Koła Kol. Jan Boruch. Prezes uczcił minutą ciszy tych naszych Kolegów, którzy odeszli od nas na zawsze.
Zgromadzeniu przewodniczył Wiceprezes Koła d/s Organizacyjnych Kol. Kazimierz Wierzchowski. Przewodniczący zapoznał Delegatów z Porządkiem Obrad i z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Protokolantem był Sekretarz Koła Kol. Piotr Marszałek.
Przed rozpoczęciem obrad miało miejsce mile, uroczyste wręczenie Złotej Odznaki z Wiencami PZW Kol. Markowi Rybowskiemu i Zlotej Odznaki PZW Kol. Ryszardowi Kuśmierkowi. Serdecznie Kolegom GRATULUJĘ
Delegaci - w wyniku głosowania - Przyjęli Sprawozdanie z działalności naszego Koła, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła i Sprawozdanie Sądu Koleżenskiego Koła.
Delegaci przyjęli również założenia do preliminarza budżetowego na 2020 rok. Założenia budżetowe przedstawił Skarbnik Kola w mojej skromnej osobie.
Po za tym Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło podjęta uchwałę Zarządu naszego koła dotyczącą połączenia Kół 134 OMPZW i 134 OMPZW.
Podjęta w tej sprawie stosowna Uchwala zostanie dostarczona, wraz z odpowiednim wnioskiem, do Zarządu OMPZW w Warszawie.
W imieniu Zarządu naszego Koła dziękuję wszystkim członkom naszego koła za wzięcie udziału w tym Zgromadzeniu.

Wasze komentarze (0)